Da li veštačka inteligencija menja način na koji učimo?

Sve brži uspon novih tehnologija i veštačke inteligencije menja naš način života. Stoga je važno da obrazovanje, kao jedan od ključnih načina pripreme dece za izazove svakodnevnice, ide u korak sa vremenom kroz prilagođavanje tradicionalnih pristupa i otvaranje mogućnosti za nove načine učenja. 

Postoje brojne brige vezane za korišćenje AI u sferi obrazovanja – verovanje da ove alatke u budućnosti mogu ‘zameniti’ nastavnike, ili da laka dostupnost informacija slabi želju za učenjem. Međutim, AI alati bi zapravo mogli biti od pomoći da se uspostavi nastava, odnosno tipovi učenja koje je inače teško postići ili koji zapravo pomažu nastavnicima i nastavnicama. Na primer, veštačka inteligencija lako može prilagoditi  gradivo potrebama učenika, na taj način poboljšati njihov angažman i dovesti do boljih akademskih rezultata. AI alati takođe mogu biti od pomoći pri učenju u grupi, asistirajući u grupisanju učenika sa sličnim (ili po potrebi različitim) veštinama i interesovanjima radi efektnijeg rada i učenja. Pored toga, veštačka inteligencija može pomoći nastavnicima u administrativnim zadacima kao što su ocenjivanje i planiranje lekcija, oslobađajući im dragoceno vreme da se usredsrede na pružanje personalizovanijih instrukcija i podrške svojim učenicima. 

I pored manjka poverenja u nove tehnologije i veštačku inteligenciju, izvesno je da one postaju neizostavan deo u svim aspektima naših života. Međutim, prihvatanjem ovih tehnololgija i njihovim korišćenjem na odgovoran način možemo otkriti sve njihove prednosti na putu ka efikasnijem obrazovnom okruženju.

Kontakt
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
info@svetisprednas.rs