Tamara Vučenović

Tamara Vučenović

Urednica i novinarka Radio Beograda

Tamara Vučenović je rođena u Beogradu, gde je završila osnovne, master i doktorske studije (2016) na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Od 2020. godine je angažovana kao ekspertkinja za medijsku i digitalnu pismenost pri OEBS misiji u Srbiji. Vanredna je profesorka, od 2018. godine na Fakultetu za menadžment, Univerziteta Metropolitan. Počev od 2016. stalna je ekspertkinja i Vice Chair u okviru naučnih programa Evropske komisije za evaluaciju projekata iz oblasti nauke, kulture i medija. Od 1996. je zaposlena u Radio Beogradu (RTS), urednica je obrazovne redakcije Radio Beograda 2 i radio emisije Digitalne ikone. Kao autorka i ko-autorka objavila je veliki broj naučnih i stručnih radova u domaćoj i međunarodnoj periodici. Za svoja dostignuća nagrađena je brojnim priznanjima, članica je više naučno-stručnih organizacija i odbora i aktivno učestvuje na naučnim i stručnim projektima, u zemlji i inostranstvu.

All Sessions by Tamara Vučenović

10:45 - 11:00

GOVOR „Sa VI na TI”,

Tamara Vučenović, urednica i novinarka Radio Beograda

Kontakt
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
info@svetisprednas.rs