Suzana Lazović

Suzana Lazović

Nastavnica matematike, Šesta beogradska gimnazija

Suzana Lazović je nastavnica matematike u Šestoj beogradskoj gimnaziji. Sa 35 godina iskustva u radu sa učenicima srednjoškolskog uzrasta, kao autorka, koautorka, koordinatorka učestvuje u mnogim projektima i programima koji imaju za cilj unapređenje rada u školama, pronalaženja načina da škole postanu prijateljska i podržavajuća sredina za učenike, roditelje i zajednicu. Radi na modernizaciji i humanizaciji procesa nastave i ocenjivanja. Poznata je po velikom broju autorskih projekata  („Kojekude Srbijom“, „Šetajuće matematičko znanje“, „Novembarski dani Sonje Žarković“...) koji doprinose podizanju kompetencija učenika u različitim oblastima.

All Sessions by Suzana Lazović

13:30 - 14:30

PANEL DISKUSIJA „GEJMING U UČIONICI”

Moderator: Relja Bobić, programski direktor Asocijacije industrije video - igara Srbije

Ivica Milarić, stručni saradnik, Akademija umetnosti Novi Sad

Stefanija Lukić, preduzetnica, edukativna platforma Shtreber

Miloš Paunović, programski menadžer, Nordeus fondacija

Suzana Lazović, nastavnica matematike, Šesta beogradska gimnazija

Kontakt
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
info@svetisprednas.rs