Relja Bobić

Relja Bobić

Programski direktor Asocijacije industrije videoigara Srbije

Relja Bobić je autor brojnih kulturnih i umetničkih projekata realizovanih u Srbiji, širom Evrope, u SAD i Kanadi, od 2000. godine nadalje. Bio je aktivan kao nezavisni kustos, menadžer i producent u polju umetnosti i kulturnih manifestacija, muzički promoter, radijski autor, novinar i prevodilac. Inicirao je ili učestvovao u stotinama kulturnih događaja, osnovao četiri međunarodna festivala (uključujući i Dis-patch: festival cutting-edge muzike i srodne umetnosti od 2002. do 2010.) i kurirao brojne izložbe, konferencije, publikacije i neformalne edukativne programe. 2012. godine bio je jedan od osnivača Nove Iskre, prvog kreativnog haba na Balkanu, a kasnije i European Creative Hubs Network. Najrađe dizajnira programe, procese i okvire u koijma mladi kreativci, profesionalnci i inovatori mogu da sarađuju, lično i profesionalno se razvijaju i zajednički stvaraju na sasvim nove načine. Član je Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Od 2020. godine radi na poziciji programskog direktora SGA (Asocijacija industrije video igara Srbije).

All Sessions by Relja Bobić

13:30 - 14:30

PANEL DISKUSIJA „GEJMING U UČIONICI”

Moderator: Relja Bobić, programski direktor Asocijacije industrije video - igara Srbije

Ivica Milarić, stručni saradnik, Akademija umetnosti Novi Sad

Stefanija Lukić, preduzetnica, edukativna platforma Shtreber

Miloš Paunović, programski menadžer, Nordeus fondacija

Suzana Lazović, nastavnica matematike, Šesta beogradska gimnazija

Kontakt
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
info@svetisprednas.rs