Ljubiša Bojić

Ljubiša Bojić

Viši naučni saradnik Instituta za veštačku inteligenciju Srbije i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Ljubiša Bojić je komunikolog, futurolog i autor rada “Metaverzum kroz prizmu moći i zavisnosti: šta će se desiti kada virtuelni svet postane privlačniji od stvarnosti?” i monografije “Kulturni organizam ili tehno-feudalizam: kako rastuće zavisnosti i veštačka inteligencija oblikuju savremeno društvo”. Bojić je doktorirao na Univerzitetu Lion II, Francuska 2013. godine i trenutno je viši naučni saradnik i član Laboratorije za digitalno društvo, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Univerziteta u Beogradu. Bojić je izabran za višeg naučnog saradnika na katedri za komunikologiju Univerziteta u Beču. Napisao je više od 50 naučnih radova, od kojih su neki objavljeni u vodećim časopisima, kao što su European Journal of Futures Research i Communications: The European Journal of Communication Research. Bojić je bio član radne grupe Vlade Republike Srbije koja se bavi razvojem etičkih standarda za veštačku inteligenciju. On je takođe i osnivač EMERGE: Foruma o budućnosti čovečanstva vođenog veštačkom inteligencijom i inicijator Beogradske povelje digitalnih sloboda, sa ciljem da se pokrene javna rasprava o sistemima za preporuke kao javnom dobru i digitalnom identitetu kao ljudskom pravu.

All Sessions by Ljubiša Bojić

15:45 - 16:00

Predavanje, “Implementacija gejmifikacije u metaverzumu i mikroučenje kroz “Chat GPT”: Približavanje budućnosti obrazovanja”

Ljubiša Bojić, viši naučni saradnik Istraživačko - razvojnog instituta za veštačku inteligenciju Srbije i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Kontakt
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
info@svetisprednas.rs