Katarina Aleksić

Katarina Aleksić

Rukovoditeljka Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Katarina Aleksić se bavi planiranjem razvoja kvalitetnog digitalnog obrazovanja i integracije digitalne komponente u planska dokumenta na nacionalnom nivou. Izrađuje i publikuje instrumente obrazovne politike, preporuke i priručnike za razvoj digitalnih kompetencija. Razvija i ostvaruje analize za procenu vaspitne i obrazovne dodate vrednosti obrazovne tehnologije. Doprinosi razvoju ekosistema otvorenih obrazovnih resursa. Dugogodišnja je nastavnica informatike i dobitnica brojnih nagrada iz oblasti inovativnih pristupa nastavi i učenju. Autorka je i koautorka više stručnih radova, kao i koautorka osam akreditovanih udžbenika iz oblasti informatike i računarstva. Često joj nedostaje učionica!

All Sessions by Katarina Aleksić

14:30 - 15:30

PANEL DISKUSIJA „DA LI AI MENJA NAČIN NA KOJI UČIMO?“

Srđan Verbić, direktor Opservatorije društvenih inovacija, moderator
Anđelka Zečević , istraživačica u oblasti prirodnih jezika, Matematički institut SANU
Katarina Aleksić , Rukovoditeljka Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Duša Vuković , direktorka Računarske gimnazije u Beogradu
prof. dr Aleksandar Baucal , redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Kontakt
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
info@svetisprednas.rs