Duša Vuković

Duša Vuković

Direktorka Računarske gimnazije

Duša Vuković je direktorka Računarske gimnazije sa preko 20 godina iskustva u nastavi programiranja i baza podataka. Od 2015. godine je nositeljka zvanja Pedagoški savetnik. Autorka je i realizatorka akreditovanih programa stručnog usavršavanja za nastavnike i nastavnice. Od 2010. godine je instruktorka kurseva za nastavnike i nastavnice u okviru programa Oracle Academy i vodila je obuke koje su držane u Srbiji, Crnoj Gori, Turskoj, Austriji i Češkoj republici. Radila je na udžbenicima i knjigama iz oblasti računarstva: “Računarstvo i informatika – za 4. razred gimnazija”, “Računarstvo i informatika – za 3. razred gimnazija”, „Programiranje - klase i objekti“, „Veb programiranje“. Autorka je nastavnih materijala na portalu Petlja za baze podataka za odeljenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za informatiku i računarstvo.

All Sessions by Duša Vuković

14:30 - 15:30

PANEL DISKUSIJA „DA LI AI MENJA NAČIN NA KOJI UČIMO?“

Srđan Verbić, direktor Opservatorije društvenih inovacija, moderator
Anđelka Zečević , istraživačica u oblasti prirodnih jezika, Matematički institut SANU
Katarina Aleksić , Rukovoditeljka Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Duša Vuković , direktorka Računarske gimnazije u Beogradu
prof. dr Aleksandar Baucal , redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Kontakt
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
info@svetisprednas.rs