Draško Drašković

Draško Drašković

Vođa istraživanja u UNDP Laboratoriji za ubrzani razvoj (UNDP Accelerator Lab)

Dr Draško Drašković je vođa istraživanja u UNDP Laboratoriji za ubrzani razvoj (UNDP Accelerator Labs), u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj. Draško ima bogato i raznovrsno iskustvo u radu sa inovacijama koje uključuje saradnju sa vladama, privatnim i NVO sektorom.  Prethodno je radio kao stručnjak za inovacije za UN-ITU u Ženevi i kao Senior Fellow u CERN-u, gde je bio odgovoran za razvoj novih instrumenata za nadogradnju Velikog hadronskog sudarača.  Draško je prepoznat i kao Global Shaper od strane Svetskog ekonomskog foruma, i uvršten na listu Top 100 Digital Shapers u Švajcarskoj od strane DigitalSwitzerland.  Doktorirao je iz oblasti bežičnih komunikacija na Univerzitetu Westminster u Londonu i predavao nekoliko predmeta iz ove oblasti na univerzitetima u Londonu i Madridu. Dobitnik je Marie Curie postdoktorske stipendije za izuzetne mlade istraživače Evropske unije.

All Sessions by Draško Drašković

15:45 - 16:00

„VEŠTINE BUDUĆNOSTI U SVETU ISPRED NAS“, intervju sa Draškom Draškovićem, vođom istraživanja u UNDP Laboratoriji za ubrzani razvoj (UNDP Accelerator Lab)

Intervju vodi: Katarina Anđelković, programska direktorka, Fondacija Petlja

Kontakt
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
info@svetisprednas.rs