Doc. dr Dobrinka Kuzmanović

Doc. dr Dobrinka Kuzmanović

Docentkinja na Univerzitetu u Beogradu – Filološkom fakultetu

Dobrinka Kuzmanović je docentkinja na Univerzitetu u Beogradu ‒ Filološkom fakultetu. Diplomirala je i doktorirala na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. U svojoj doktorskoj disertaciji bavila se operacionalizacijom i empirijskom proverom konstrukta digitalne kompetencije (EU DigComp) i analizom prediktora postignuća učenika. Na polju naučno-istraživačkog rada bavi se razvojem i učenjem u digitalnom okruženju, digitalnom pismenošću učenika i zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama, bezbednim ponašanjem dece i mladih na internetu. Bogato istraživačko iskustvo stekla je učešćem u međunarodnim i domaćim projektima (npr. OECD/PISA, OECD/TALIS, Global Kids Online, EU Kids Online, Learning for the 21st Century, CORE itd.). Autorka je većeg broja monografija međunarodnog i nacionalnog značaja i naučnih članaka. Članica je ekspertskih timova za izradu programa nastave i učenja, strateških dokumenata.

All Sessions by Doc. dr Dobrinka Kuzmanović

13:30 - 14:00

PREDAVANJE „KOMPETENCIJE NASTAVNIKA ZA DOBA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE“

dr Dobrinka Kuzmanović, docentkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Kontakt
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
info@svetisprednas.rs