Anđelka Zečević

Anđelka Zečević

Istraživačica u oblasti prirodnih jezika, Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti

Anđelka Zečević je istraživačica u oblasti obrade prirodnih jezika na Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Kako jezik prožima sve sfere čovekove delatnosti, Anđelkina istraživanja su vezana za digitalnu humanistiku, migracije, muzikologiju, medicinu, ali pre svega za matematičko modelovanje jezičkih fenomena i razvoj potpornih resursa i alata. U periodu od 2019. do 2022. godine Anđelka je realizovala doktorsko istraživanje u zajedničkom projektu Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Majkrosoftovog razvojnog centra u Srbiji. Pre ovoga, Anđelka je radila kao asistentkinja na Katedri za računarstvo i informatiku Matematičkog fakulteta. Imala je priliku da poseti nekoliko istraživačkih centara u svetu i učestvuje na većem broju naučnih i edukativnih projekata.

All Sessions by Anđelka Zečević

14:30 - 15:30

PANEL DISKUSIJA „DA LI AI MENJA NAČIN NA KOJI UČIMO?“

Srđan Verbić, direktor Opservatorije društvenih inovacija, moderator
Anđelka Zečević , istraživačica u oblasti prirodnih jezika, Matematički institut SANU
Katarina Aleksić , Rukovoditeljka Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Duša Vuković , direktorka Računarske gimnazije u Beogradu
prof. dr Aleksandar Baucal , redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Kontakt
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
info@svetisprednas.rs