Aleksandar Baucal

Aleksandar Baucal

Redovni professor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radi kao redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde predaje na predmetima iz oblasti razvojne psihologije i psihologije obrazovanja i kao gostujući profesor na Univerzitetu u Tartuu. Kao gostujući profesor predavao je na Univerzitetu u Bolonji, Univerzitetu u Tuluzu, Univerzitetu u Lozani, Univerzitetu u Nojšatelu i Univerzitetu u Geteborgu. Pored rada na razvoju teorija u razvojnoj psihologiji i obrazovnim naukama, u svom istraživačkom radu bavi se sledećim temama: razvoj novih kompetencija kroz interakciju sa vršnjacima i sa kompetentnijim osobama; koje karakteristike učenika, nastavnika i škola utiču na obrazovna postignuća učenika; praćenje kvaliteta i pravednosti obrazovanja posebno kada su pitanju deca iz marginalizovanih zajednica (npr. deca iz Romske zajednice). Do sada je objavio preko 200 naučnih radova koji su prema servisu Google Scholar citirani 1949 puta (h indeks=23). Od 2001. do 2004. bio je uključen u reformu obrazovanja u Srbiji za šta je 2004. dobio nagradu grada Beograda za doprinos razvoju obrazovanja. U periodu 2015-2022 bio je izabran kao glavni urednik jednog od najstarijih evropskih časopisa European Journal of Psychology of Education (IF=3.0) i član uredništva jednog od najuticajnijih časopisa u oblasti obrazovnih nauka Education Research Review (IF=11.7). Član je više naučnih udruženja u kojima je bio biran da vrši visoke funkcije.

All Sessions by Aleksandar Baucal

14:30 - 15:30

PANEL DISKUSIJA „DA LI AI MENJA NAČIN NA KOJI UČIMO?“

Srđan Verbić, direktor Opservatorije društvenih inovacija, moderator
Anđelka Zečević , istraživačica u oblasti prirodnih jezika, Matematički institut SANU
Katarina Aleksić , Rukovoditeljka Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Duša Vuković , direktorka Računarske gimnazije u Beogradu
prof. dr Aleksandar Baucal , redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Kontakt
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
info@svetisprednas.rs