Љубиша Бојић

Љубиша Бојић

Виши научни сарадник Института за вештачку интелигенцију Србије и Института за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду

Љубиша Бојић је комуниколог, футуролог и аутор рада “Метаверзум кроз призму моћи и зависности: шта ће се десити када виртуелни свет постане привлачнији од стварности?” и монографије “Културни организам или техно-феудализам: како растуц́е зависности и вештачка интелигенција обликују савремено друштво”. Бојић је докторирао на Универзитету Лион II, Француска 2013. године и тренутно је виши научни сарадник и члан Лабораторије за дигитално друштво, Института за филозофију и друштвену теорију, Универзитета у Београду. Бојић је изабран за вишег научног сарадника на катедри за комуникологију Универзитета у Бечу. Написао је више од 50 научних радова, од којих су неки објављени у водец́им часописима, као што су European Journal of Futures Research и Communications: The European Journal of Communication Research. Бојић је био члан радне групе Владе Републике Србије која се бави развојем етичких стандарда за вештачку интелигенцију. Он је такође и оснивач EMERGE: Форума о будућности човечанства вођеног вештачком интелигенцијом и иницијатор Београдске повеље дигиталних слобода, са циљем да се покрене јавна расправа о системима за препоруке као јавном добру и дигиталном идентитету као људском праву.

All Sessions by Љубиша Бојић

15:45 - 16:00

ПРЕДАВАЊЕ „ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ГЕЈМИФИКАЦИЈЕ У МЕТАВЕРЗУМУ И МИКРОУЧЕЊЕ КРОЗ CHAT GPT : ПРИБЛИЖАВАЊЕ БУДУЋНОСТИ ОБРАЗОВАЊА”

Љубиша Бојић, виши научни сарадник Истраживачко - развојног института заnвештачку интелигенцију Србије и Института за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду

Kontakt
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
info@svetisprednas.rs