Тамара Вученовић

Тамара Вученовић

Уредница и новинарка Радио Београда

Тамара Вученовић је рођена у Београду, где је завршила основне, мастер и докторске студије (2016) на Филолошком факултету, Универзитета у Београду. Од 2020. године је ангажована као експерткиња за медијску и дигиталну писменост при ОЕБС мисији у Србији. Ванредна је професорка, од 2018. године на Факултету за менаџмент, Универзитета Метрополитан. Почев од 2016. стална је експерткиња и Vice Chair у оквиру научних програма Европске комисије за евалуацију пројеката из области науке, културе и медија. Од 1996. је запослена у Радио Београду (РТС), уредница је образовне редакције Радио Београда 2 и радио емисије Дигиталне иконе. Као ауторка и ко-ауторка објавила је велики број научних и стручних радова у домаћој и међународној периодици. За своја достигнућа награђена је бројним признањима, чланица је више научно-стручних организација и одбора и активно учествује на научним и стручним пројектима, у земљи и иностранству.

All Sessions by Тамара Вученовић

10:45 - 11:00

ГОВОР „Са ВИ на ТИ”

Тамара Вученовић, уредница и новинарка Радио Београда

Kontakt
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
info@svetisprednas.rs