Катарина Алексић

Катарина Алексић

Руководитељка Центра за образовну технологију, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Катарина Алексић се бави планирањем развоја квалитетног дигиталног образовања и интеграције дигиталне компоненте у планска документа на националном нивоу. Израђује и публикује инструменте образовне политике, препоруке и приручнике за развој дигиталних компетенција. Развија и остварује анализе за процену васпитне и образовне додате вредности образовне технологије. Доприноси развоју екосистема отворених образовних ресурса. Дугогодишња је наставница информатике и добитница бројних награда из области иновативних приступа настави и учењу. Ауторка је и коауторка више стручних радова, као и коауторка осам акредитованих уџбеника из области информатике и рачунарства. Често јој недостаје учионица!

All Sessions by Катарина Алексић

14:30 - 15:30

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА „ДА ЛИ AI МЕЊА НАЧИН НА КОЈИ УЧИМО?“

Mодератор: Срђан Вербић, директор Опсерваторијe друштвених иновација
Анђелка Зечевић, истраживачица у области природних језика, Математички институт САНУ
Катарина Алексић, руководитељка Центра за образовну технологију, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
Душа Вуковић, директорка Рачунарске гимназије у Београду
проф. др Александар Бауцал, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Kontakt
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
info@svetisprednas.rs