др Добринка Кузмановић

др Добринка Кузмановић

Доценткиња на Филолошком факултету Универзитета у Београду

Добринка Кузмановић је доценткиња на Универзитету у Београду ‒ Филолошком факултету. Дипломирала је и докторирала на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду. У својој докторској дисертацији бавила се операционализацијом и емпиријском провером конструкта дигиталне компетенције (EU DigComp) и анализом предиктора постигнућа ученика. На пољу научно-истраживачког рада бави се развојем и учењем у дигиталном окружењу, дигиталном писменошћу ученика и запослених у образовно-васпитним установама, безбедним понашањем деце и младих на интернету. Богато истраживачко искуство стекла је учешћем у међународним и домаћим пројектима (нпр. OECD/PISA, OECD/TALIS, Global Kids Online, EU Kids Online, Learning for the 21st Century, CORE итд.). Ауторка је већег броја монографија међународног и националног значаја и научних чланака. Чланица је експертских тимова за израду програма наставе и учења, стратешких докумената.  

All Sessions by др Добринка Кузмановић

13:30 - 14:00

ПРЕДАВАЊЕ „КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА ЗА ДОБА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ“

др Добринка Кузмановић, доценткиња на Филолошком факултету Универзитета у Београду

Kontakt
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
info@svetisprednas.rs