Александар Бауцал

Александар Бауцал

Редовни профессор, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Ради као редовни професор на Филозофском факултету у Београду где предаје на предметима из области развојне психологије и психологије образовања и као гостујући професор на Универзитету у Тартуу. Као гостујући професор предавао је на Универзитету у Болоњи, Универзитету у Тулузу, Универзитету у Лозани, Универзитету у Нојшателу и Универзитету у Гетеборгу. Поред рада на развоју теорија у развојној психологији и образовним наукама, у свом истраживачком раду бави се следећим темама: развој нових компетенција кроз интеракцију са вршњацима и са компетентнијим особама; које карактеристике ученика, наставника и школа утичу на образовна постигнућа ученика; праћење квалитета и праведности образовања посебно када су питању деца из маргинализованих заједница (нпр. деца из Ромске заједнице). До сада је објавио преко 200 научних радова који су према сервису Google Scholar цитирани 1949 пута (х индекс=23).Од 2001. до 2004. био је укључен у реформу образовања у Србији за шта је 2004. добио награду града Београда за допринос развоју образовања. У периоду 2015-2022 био је изабран као главни уредник једног од најстаријих европских часописа European Journal of Psychology of Education (IF=3.0) и члан уредништва једног од најутицајнијих часописа у области образовних наука Education Research Review  (IF=11.7). Члан је више научних удружења у којима је био биран да врши високе функције.

All Sessions by Александар Бауцал

14:30 - 15:30

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА „ДА ЛИ AI МЕЊА НАЧИН НА КОЈИ УЧИМО?“

Mодератор: Срђан Вербић, директор Опсерваторијe друштвених иновација
Анђелка Зечевић, истраживачица у области природних језика, Математички институт САНУ
Катарина Алексић, руководитељка Центра за образовну технологију, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
Душа Вуковић, директорка Рачунарске гимназије у Београду
проф. др Александар Бауцал, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Kontakt
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
info@svetisprednas.rs