Đorđe Krivokapić

Đorđe Krivokapić

Vandredni profesor, Fakultet organizacionih nauka

Prof. dr Đorđe Krivokapić LL.M. je vanredni profesor prava informaciono-komunikacionih tehnologija na Katedri za organizaciju poslovnih sistema Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Prepoznatljiv je po svom stručnom i aktivističkom angažmanu u oblasti digitalnih prava i kao suosnivač Share Fondacije. Aktivan je u istraživanju, kreiranju i zagovaranju javnih politika u oblastima intersekcije prava i tehnologije na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou. Autor je većeg broja knjiga, vodiča i članaka u oblastima: zaštite podataka o ličnosti, informacione bezbednosti, regulisanja interneta i veštačke inteligencije. 

All Sessions by Đorđe Krivokapić

11:15 - 12:15

PANEL DISKUSIJA „ODGOVORNO I KRITIČKO KORIŠĆENJE AI“

Moderator: Slobodan Marković, savetnik za digitalne tehnologije, UNDP, moderator

Stefan Badža, savetnik u Kabinetu predsednice Vlade
prof. dr Dubravko Ćulibrk, direktor Istraživačko - razvojnog instituta za veštačku inteligenciju
Đorđe Krivokapić, vandredni profesor, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
prof. dr Ana Martinoli, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu

Kontakt
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
info@svetisprednas.rs